SWIFT CODE (BIC): POLUPLPR
oraz nr rachunku w systemie IBAN tj. rachunek NRB poprzedzony literami PL (razem: 28 znaków) np.PL 34 8264 0002 1000 0002 1502 0115
Bankomaty

MAPA LOKALIZACJI BANKOMATÓW BEZ PROWIZJI 

Licznik odwiedzin


Licznik odwiedzin

AKTUALNOŚCI
ZMIANA TARYFY OPŁAT I PROWIZJI KART PŁATNICZYCH

ZMIANA TARYFY OPŁAT I PROWIZJI

VISA CLASSIC DEBETOWA i VISA BUSINESS DEBETOWA

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2017 roku zmianie ulega Taryfa opłat i prowizji karty płatniczej VISA CLASSIC DEBETOWA dla osób fizycznych  jak również Taryfa opłat i prowizji karty płatniczej VISA BISINESS DEBETOWA dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Kłomnicach.

Najważniejsze zmiany:

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA

 • Zmiana opłaty za wydanie nowej karty  (opłata jednorazowa) z 5,00 zł. na 0,00 zł.
 • Wydanie karty wznowionej (opłata jednorazowa) z 5,00 zł. na 0,00 zł.
 • Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany (opłata od transakcji) z 3,00zł. na 0,00 zł.
 • Zmiana danych Użytkownika karty (opłata jednorazowa) z 3,00 zł. na 0,00 zł.
 • Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika (opłata jednorazowa) z 8,00 zł. na 0,00 zł.
 • Zmian opłaty za użytkowanie karty (opłata miesięczna) z 0,00 zł. na 5,00 zł. Opłata nie będzie pobierana jeżeli miesięczna wartość dokonanych i nieanulowanych transakcji bezgotówkowych za ostatni miesiąc wyniesie* minimum 300,00 zł.

*Transakcja musi zostać dokonana w danym miesiącu kalendarzowym i nie może zostać anulowana. W przypadku rachunków wspólnych, w których obsługiwana jest więcej niż jedna karta, warunkiem niepobrania opłaty za kartę jest dokonanie przez każdego z Użytkowników karty (tzn. Posiadacz rachunku, każdy Współposiadacz rachunku lub Pełnomocnik do rachunku) – odrębnie, wskazanych poniżej transakcji bezgotówkowych. Transakcją bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, transakcja MO/TO (zamówienie pocztowe/telefoniczne), płatność internetowa. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata pieniędzy realizowana w ramach transakcji cash back. Opłata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Użytkownika karty.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA

 • Zmiana opłaty za wydanie nowej karty  (opłata jednorazowa) z 30,00 zł. na 0,00 zł.
 • Wydanie karty wznowionej (opłata jednorazowa) z 30,00 zł. na 0,00 zł.
 • Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany (opłata od transakcji) z 3,00zł. na 0,00 zł.
 • Zmiana danych Użytkownika karty (opłata jednorazowa) z 3,00 zł. na 0,00 zł.
 • Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika (opłata jednorazowa) z 8,00 zł. na 0,00 zł.
 • Zmian opłaty za użytkowanie karty (opłata miesięczna) z 0,00 zł. na 5,00 zł.

Od 1 lipca 2017 roku będą też obowiązywać nowe regulaminy:

 1. Regulamin karty płatniczej VISA CLASSIC DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Kłomnicach,
 2. Regulamin karty płatniczej VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Kłomnicach,

Wprowadzane modyfikacje wynikają ze zmian w ofercie, zastosowania nowych technologii świadczenia produktów i usług oraz ich dostosowania do rekomendacji i zaleceń wydanych przez organy nadzoru nad działalnością Banku. Dodatkowo w zmienianych regulacjach ujednoliciliśmy zapisy dotyczące kart debetowych, by poprawić ich czytelność.

Odpowiedzi na pytania związane z nową Taryfą udzielają pracownicy Banku Spółdzielczego w Kłomnicach pod numerem telefonu (34) 329-83-37 (opłata zgodna z taryfą operatora)

 

01 V
2017r.
Copyright by Bank Spółdzielczy 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: ntg.pl