SWIFT CODE (BIC): POLUPLPR
oraz nr rachunku w systemie IBAN tj. rachunek NRB poprzedzony literami PL (razem: 28 znaków) np.PL 34 8264 0002 1000 0002 1502 0115
Bankomaty

MAPA LOKALIZACJI BANKOMATÓW BEZ PROWIZJI 

Licznik odwiedzin


Licznik odwiedzin

Lokaty

 

 

 

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe w Banku Spółdzielczym w Kłomnicach, to doskonały sposób na pomnożenie Twoich pieniędzy. Zapewniamy wysokie oprocentowanie wkładów terminowych, przy jednoczesnym wysokim bezpieczeństwie lokowanych pieniędzy, które są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Bank otwiera i prowadzi lokaty terminowe dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, małoletnich, ubezwłasnowolnionych będących rezydentami.

Gwarantowanie zgromadzonych środków.

Środki zgromadzone na rachunkach w Banku Spółdzielczym w Kłomnicach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu
w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Gwarantujemy:

Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl 

 

Oprocentowanie lokat osób fizycznych. pdf

Więcej szczegółów w Placówce Banku
Copyright by Bank Spółdzielczy 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: ntg.pl