replicas de relojes replicas reloj replicas relojes replica de relojes replicas relojes relojes replicas replica orologi orologi repliche orologi replica Rolex replica Breitling replica replica Omega replica Cartier replica tag heuer Hublot replica Panerai orologi replica replica IWC replica Frank Muller replica Audemars Piguet Bell & Ross replica Patek Philippe replica replica Vacheron ConstantinSWIFT CODE (BIC): POLUPLPR
oraz nr rachunku w systemie IBAN tj. rachunek NRB poprzedzony literami PL (razem: 28 znaków) np.PL 34 8264 0002 1000 0002 1502 0115
Bankomaty

MAPA LOKALIZACJI BANKOMATÓW BEZ PROWIZJI 

tag heuer replicas rolex replicas replicas breitling
Rachunki firmowe
Rachunek bieżący pozwala na:
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych ELIXIR i SORBNET,
 • przelewanie środków na rachunki oszczędnościowych wkładów terminowych oferowanych przez Bank,
 • dostęp do konta internetowego oraz Home Bankingu, umożliwiającego całodobowy dostęp do środków z każdego miejsca na świecie,
 • regulowanie stałych opłat np. za czynsz lub telefon za pomocą polecenia zapłaty lub zlecenia stałego,
 • dostęp do dodatkowych środków w postaci dozwolonego limitu debetowego lub kredytu odnawialnego,
 • sprawdzanie wysokości salda przez telefon na hasło,
 • możliwość korzystania z międzynarodowej karty VISA Bussines Debetowa (wypłata gotówki bez prowizji z ponad 4700 bankomatów na terenie całej Polski, płatności bezgotówkowe w Polsce i za granicą, płatności internetowe),
 
Rachunek bieżący otwierany jest dla:
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • spółek cywilnych,
 • spółek prawa handlowego,
 • innych podmiotów np.: fundacji, organizacji społecznych, stowarzyszeń.
Otwarcie rachunku bieżącego następuje po przedłożeniu odpowiednich dokumentów 
w zależności od statusu prawnego przedsiębiorcy, wypełnieniu karty wzorów podpisów oraz podpisaniu umowy pomiędzy Bankiem, a osobą występującą o jego otwarcie. W ramach zawartej umowy mogą być otwarte rachunki pomocnicze, służące do przechowywania wyodrębnionych środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele.
 
Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku lub innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunku.

Środki pieniężne na Rachunku firmowym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Należne odsetki dopisywane są do salda na koniec każdego roku (roczna kapitalizacja odsetek). Wysokość obowiązującego oprocentowania jak również zmiany tej wysokości podawane są do wiadomości w placówkach Banku.

Za czynności związane z otwarciem, prowadzeniem i dokonywaniem operacji na rachunkach podmiotów gospodarczych Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą opłat i prowizji bankowych.
 
Gwarantowanie zgromadzonych środków.
 
Środki zgromadzone na rachunkach w Banku Spółdzielczym w Kłomnicach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.
 
Gwarantujemy:
 • Bezpieczeństwo depozytów
 • Pełną dyskrecję
 • Profesjonalny poziom obsługi
 • Przyjazną i miłą atmosferę
Więcej szczegółów w Placówce Banku
Copyright by Bank Spółdzielczy 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: ntg.pl