replicas de relojes replicas reloj replicas relojes replica de relojes replicas relojes relojes replicas replica orologi orologi repliche orologi replica Rolex replica Breitling replica replica Omega replica Cartier replica tag heuer Hublot replica Panerai orologi replica replica IWC replica Frank Muller replica Audemars Piguet Bell & Ross replica Patek Philippe replica replica Vacheron ConstantinSWIFT CODE (BIC): POLUPLPR
oraz nr rachunku w systemie IBAN tj. rachunek NRB poprzedzony literami PL (razem: 28 znaków) np.PL 34 8264 0002 1000 0002 1502 0115
Bankomaty

MAPA LOKALIZACJI BANKOMATÓW BEZ PROWIZJI 

tag heuer replicas rolex replicas replicas breitling
Rachunki ROR
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR
 
Posiadając konto osobiste ROR zyskujesz:
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych ELIXIR i SORBNET, z wyłączeniem rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przelewanie środków na rachunki oszczędnościowych wkładów terminowych oferowanych przez Bank,
 • dostęp do konta internetowego umożliwiającego całodobowy dostęp do środków z każdego miejsca na świecie,
 • regulowanie stałych opłat np. za czynsz lub telefon za pomocą polecenia zapłaty lub zlecenia stałego,
 • dostęp do dodatkowych środków w postaci dozwolonego limitu debetowego lub kredytu odnawialnego,
 • sprawdzanie wysokości salda przez telefon na hasło,
 • możliwość korzystania z międzynarodowej karty VISA Classic Debetowa (wypłata gotówki bez prowizji z ponad 4700 bankomatów na terenie całej Polski, płatności bezgotówkowe w Polsce i za granicą, płatności internetowe),
Rachunek ROR otwierany jest przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych (rezydentów) na rzecz jednej osoby albo jako wspólny maksymalnie dla trzech osób, małoletnich lub ubezwłasnowolnionych.
 
Rachunki ROR prowadzone są w złotych.

Otwarcie ROR następuje z chwilą zawarcia pisemnej umowy pomiędzy Bankiem, a osobą występującą o jego otwarcie na czas nieokreślony.

Posiadacz rachunku ROR może w formie pisemnej udzielić pełnomocnictwa do dysponowania jego rachunkiem innej osobie fizycznej.

Środki pieniężne na Rachunku ROR są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Należne odsetki dopisywane są do salda na koniec każdego roku (roczna kapitalizacja odsetek). Wysokość obowiązującego oprocentowania jak również zmiany tej wysokości podawane są do wiadomości w placówkach  Banku.

Za czynności związane z obsługą rachunku pobierane są opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych, aktualnie obowiązujących w Banku.
 
Gwarantowanie zgromadzonych środków.
 
Środki zgromadzone na rachunkach w Banku Spółdzielczym w Kłomnicach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.
 
Gwarantujemy:
 • Bezpieczeństwo depozytów
 • Pełną dyskrecję
 • Profesjonalny poziom obsługi
 • Przyjazną i miłą atmosferę


Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową
 
Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową ma charakter rachunku oszczędnościowego i służy Posiadaczom rachunku do:
 • gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych,
 • przelewanie środków na rachunki oszczędnościowych wkładów terminowych oferowanych przez Bank.
Książeczki płatne na każde żądanie a'vista mogą otworzyć osoby fizyczne będące rezydentem  a także osoby małoletnie, lub ubezwłasnowolnione będące rezydentami.
 
Książeczka wystawiana jest na imię i nazwisko jednej osoby fizycznej, którą może być osoba wnosząca wkład warunkujący otwarcie rachunku lub osoba przez nią wskazana.

Właścicielem książeczki jest osoba, na którą książeczka została wystawiona.

Wystawienie książeczki następuje po przedłożeniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby wnoszącej wkład i wniesieniu wpłaty.

Wpłaty na książeczkę mogą być dokonywane w formie zarówno gotówkowej jak 
i bezgotówkowej – przelewem z rachunków bankowych.

Pełnoletni właściciel książeczki może udzielać pełnomocnictw do podejmowania wkładów, włącznie z likwidacją książeczki.

Środki pieniężne na Książeczce a'vista są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Należne odsetki dopisywane są do salda na koniec każdego roku (roczna kapitalizacja odsetek). Wysokość obowiązującego oprocentowania jak również zmiany tej wysokości podawane są do wiadomości w placówkach  Banku.

Za czynności związane z obsługą rachunku pobierane są opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych, aktualnie obowiązujących w Banku.
 
Gwarantowanie zgromadzonych środków.

Środki zgromadzone na rachunkach w Banku Spółdzielczym w Kłomnicach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.
 
Gwarantujemy:
 • Bezpieczeństwo depozytów
 • Pełną dyskrecję
 • Profesjonalny poziom obsługi
 • Przyjazną i miłą atmosferę
Więcej szczegółów w Placówce Banku
Copyright by Bank Spółdzielczy 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: ntg.pl